Vi sponsrar Hönö IS, Hönös hembygdsförening, Svenska Fyrsällskapet och är medlemmar i Öckerö Företag.

Hönö Hembygdsförening

Hönö Hembygdsförening startades redan 1954 och äger och driver Hönö Hembygdsgård med Tôseras och Olauses vackra hem och Kvarnen på Hönö Heden.

Hembygdsföreningen arbetar med att utveckla Hembygdsgården och Hönö Hedens kvarn och ser som sin uppgift att ge öbor och besökande känslan av hur man levde på ön under tidigare sekel. Föreningen har en viktig uppgift att förmedla dessa kunskaper vidare till kommande generationer.
Här arbetas också med nya aktiviteter. Med nya visningar, träffar på gården, teatergrupp för egna teaterstycken, inventeringar, dokumentation mm. Allt för att ge nya möjligheter att se och uppleva gården med den unika gamla butiken.

Hönö IS

Hönö IS är en idrottsförening med många järn i elden.

Öckerö företag

Öckerös företagarförening arbetar för att stödja, stimulera och informera det lokala näringslivet genom events & utbildningar. Öckerö Företag värnar om de lokala företagen! Vi vill vara en stark röst som förenar och utvecklar näringslivet och dess företagarklimat i Öckerö kommun.

Svenska Fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet, grundat 1996, är en allmännyttig ideell förening. Vi verkar för att öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken utgör. Dessutom vill vi skydda den allmänna tillgången till de kulturellt mest värdefulla fyrarna och fyrplatserna.