Välkommen till Öckerö Sotning

SSR-medlemmarÖckerö Sotning & Ventilation består av skorstensfejarmästare Kenneth Scherman och skorstensfejare Håkan Arvidsson. Vi är medlemmar i SSR – Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Sotningsdistriktet Öckerö kommun – De tio öarnas kommun

Vi har kommunens uppdrag att utföra den lagstadgade sotningen i området som består av 10 st öar och har ca 12.000 invånare (Öckerö, Hönö, Fotö, Hälsö, Björkö, Hyppeln, Rörö, Kalvsund, Grötö och Källö Knippla).

Om Öckerö Sotning

Öckerö Sotning & Ventilation sysslar inte enbart med den lagstadgade brandskyddskontrollerna och sotningen, utan är också mycket anlitade för besiktning och rådgivning vid installation av eldstäder. Vid försäljning av fastigheter är det av stor vikt att man kontrollerar befintliga eldstäder och skorstenar.

Vi sysslar även med olika arbeten inom ventilation såsom OVK besiktningar, rensning och ombyggnad av ventilationssystem. ID06-systemet för tryggare och säkrare arbetsplatser.För att utföra dessa typer av arbeten har vi tillgång till hetvattentvätt, värmekamera, endoskop, effimeter mm.

Personalen som utför sotning, besiktning och rensning är utbildade på skorstensfejarskolan i Rosersberg och kan identifiera/legitimera sig med ID 06.