Sotning

Öckerö Sotning & VentilationVarför skall det sotas?

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Det är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder. Sotningsverksamheten utförs enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) på samtliga eldstäder, rökkanaler och imkanaler och delas upp i två uppdrag: Sotning och Brandskyddskontroll.

Hur ofta måste man sota?

Tidsintervallen är beroende av objekt, bränsleslag och nyttjande. Det är kommunen som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta – den s.k. sotningstaxan. För just Öckerö kommun kan du läsa mer om sotning här »

Vad behöver Du tänka på innan sotaren kommer?

  • För att vi skall kunna utföra vårt arbete måste vi få tillgång till Er fastighet, och de utrymmen som har anknytning till de objekt som skall sotas. Vilka objekt och vilken tid vi vill sota meddelas vid aviseringen.
  • Om ni ej kan vara hemma den tiden som aviseras av oss och vill ha sotat en annan tid utgår timersättning enligt samma taxa, en normal sotning blir då dyrare pga restid och omplanering.
  • Stege för tillträde till tak skall vara framtagen. Stege, taksteg samt glidskydd skall dessutom vara vid gott skick. Här kan du läsa mer om taksäkerhet.
  • Att skydda känsliga ytor såsom golv och väggar runt eldstaden som skall sotas och den väg som sotaren skall gå till eldstaden.
  • Lägg gärna fram ett par gamla tidningar och ett obrännbart kärl att lägga sot i.

Vanlig fråga:

– Jag har fått en lapp om att sotning kommer att ske mellan 8.00-11.00, det är ett långt spann och jag behöver åka till jobbet senast 10.00, kan vi ordna detta?
SvarKontakta oss så löser vi det. Vi kan ha svårt att ge en exakt tid eftersom vi har många hus att sota under dagen. Anledningen till intervallerna är att vi besöker många hus som tar olika tid att sota.