Ventilation & OVK

Öckerö Sotning & VentilationRensning av ventilation

Brister i inomhusklimatet är något som kan orsaka problem både för de som vistas där och för fastigheterna, så kallade sjuka hus, därför är det viktigt att man ser till att ventilationen har ett fungerande luftflöde.

Försmutsade kanaler kan innebära:

 • Ingen luft ut – ingen luft in.
 • Dålig inneluft – besvär och hälsorisker.
 • Dålig arbetsmiljö – sämre arbetskavalitet.
 • Risk för mögel.

Utrustning:

 • Tryckluftssystem bestående av kompressorer, tryckluftsdysor, slang mm.
 • Rensvajrar, handverktyg, viskor för alla förekommande ventilationskanaler.
 • Egna fläktar att koppla in på systemet där det tex. inte går att använda den befintliga fläkten.

Öckerö Sotning och Ventilation har ventilationsrensare som är utbildade på sotarskolan i Rosersberg och använder utrustning anpassade för just ditt ventilationssystem. Kontakta oss för en offert för just ditt ventilationssystem och andas ”ren” luft igen.

Öckerö Sotning & VentilationInjustering av ventilation

Hur vet man att man har en tillräcklig ventilation i sin fastighet? Det är svårt att svara på men det finns normer på hur mycket luftväxling man bör ha i sitt hus.

För äldre hus med självdragsventilation kan man endast kontrollera att det är drag i kanalerna och att det finns tillräckligt med tilluftsdon. På nyare hus med mekanisk ventilation finns det däremot normer och regler på hur mycket luft som skall passera genom ventilationen. Vi kan hjälpa er med att mäta den mängden luft samt justera in flödena så att gällande normer gäller.

Ett riktigt ventilationsflöde är viktigt ur luftkvalitets- och luktsynpunkt och för att föra bort fukt från våtutrymmen så att t.ex mögel inte får en möjlighet att gro. I samband med en injustering bör man även rengöra ventilationssystemet. Givetvis kan vi hjälpa till även med detta.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar på avsett sätt. På Öckerö sotningsdistrikt kan vi hjälpa er med att utföra OVK-besiktningar på alla typer av ventilationssystem.

Sedan den 1 januari 1992 gäller en lag (SFS 2011:338), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Öckerö Sotning & VentilationVid den första besiktningen kontrolleras:

 1. Att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
 2. Att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
 3. Att ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden.
 4. Att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.

Vid återkommande besiktning kontrolleras:

 1. Att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk.
 2. Samma som i punkterna 2-4 i första kontrollen.

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart nionde år, beroende på typ av byggnad. I en- och tvåfamiljshus så gäller det endast en gång. För andra byggnader gäller 3 och 6 år. Den som utför funktionskontrollen skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen.

Vi besiktning utförs ett protokoll. Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall få betala böter. Skorstenfejaren känner väl till alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för att kunna rengöra och avhjälpa olika brister i systemet.